Privacy Policy

ALGEMEEN
Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze PRIVACYVERKLARING wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.
promobelgium.be maakt deel uit van Huppeldepup BVBA.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
promobelgium.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van promobelgium.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan promobelgium.be verstrekt. promobelgium.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw naam
- Uw e-mailadres
- Onderwerp
- Bericht
Daarnaast vraagt promobelgium.be bij een bestelling volgende gegevens op:
- Eventueel Firmanaam
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw leveringsadres
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Gewenste attractie
- Leveringsadres
- Bericht of door u verstrekte aanvullende informatie
WAAROM PROMOBELGIUM.BE GEGEVENS NODIG HEEFT
promobelgium.be verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.
Daarnaast kan promobelgium.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om eventueel een automatisch facturatie te laten slagen en na bestelling dadelijk een factuur (pro forma) te laten sturen via geautomatiseerde e-mail.
promobelgium.be kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar zijn klanten. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over (ver)nieuw(d) aanbod en voordeligere prijzen.
HOE LANG PROMOBELGIUM.BE GEGEVENS BEWAART
promobelgium.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
promobelgium.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Privacyverklaring
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van promobelgium.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast wordt bijgehouden welke bestellingen en bijhorende tijdstippen klanten bezoeken.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. promobelgium.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
promobelgium.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van promobelgium.be bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan promobelgium.be te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
promobelgium.be heeft hier geen invloed op.
promobelgium.be heeft Google geen toestemming gegeven om via promobelgium.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
SOCIALE MEDIA
promobelgium.be gebruikt de externe dienst SHARE THIS (www.sharethis) om sociale knoppen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google plus, enz in de site te implementeren. Share This verklaart GDPR compliant te zijn.
COOKIE’S
promobelgium.be gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Ads, Google Analytics en sociale media.
BETALINGSVERKEER
Voor promobelgium.be is beveiliging het allerbelangste. Het betalingsverkeer verloopt via de diensten van Mollie.com. Alle data van u die zij verwerken, wordt gegarandeerd opgeslagen op Nederlandse servers. Deze servers staan in extreem beveiligde datacentra, onder toezicht van hun gespecialiseerde NOC-team. Ze voldoen aan alle Richtsnoeren voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Ook krijgen ze permanent toezicht van De Nederlandsche Bank. Meer informatie over hun privacy policy https://www.mollie.com/be/privacy
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@promobelgium.be, tav Thierry Germeys. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. promobelgium.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
promobelgium.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van promobelgium.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door promobelgium.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met promobelgium.be op via thierry@promobelgium.bewww.promobelgium.be en www.multifans.be zijn de websites van promobelgium.be.
promobelgium.be is als volgt te bereiken:
Postadres: Huppeldepup BVBA, Bloemenhofstraat 26, 3500 Hasselt, +32(0)478.59.29.29
BTW-nummer: BE 0462.743.349 E-mailadres: info@promobelgium.be
Privacy policy verantwoordelijke (DPO) : T. Germeys